Palautuminen ja kuormitus tasapainoon

Kirsin työpiste

Kirsi on tunnollinen työntekijä. Viimeaikoina hänestä on kuitenkin tuntunut, että hän ei ole enää kyennyt sellaiseen työn laatuun, millaista on tottunut tekemään. Kukaan ei ole valittanut hänen työstään, mutta hän itse tietää, että voisi tehdä työnsä paremminkin. Riittämättömyyden tunne vaivaa Kirsiä joskus jopa yöunissa. Kirsi on myös alkanut syödä nopeasti ja juo kahvinsa töiden ääressä, jotta aikaa olisi mahdollisimman paljon töistä suoriutumiseen. Lisäksi hänen työpäivänsä venyvät usein tavallista pidemmäksi ja työkaverit ovat alkaneet olla huolissaan hänestä. Kirsi huomaa olevansa aina vain väsyneempi töistä kotiutuessaan.

Työkaverit ilmaisevat huolensa Kirsin jaksamisesta. Kirsi on ensin sitä mieltä, että he ovat turhaan huolissaan, mutta rupeaa kuitenkin miettimään ja googlailee aihetta.

Palautuminen on tärkeää

Kirsi oppii, että kuormituksen ja palautumisen suhde on tärkeää pitää tasapainossa ja että jopa työpäivän aikainen palautuminen on tärkeää ja myös mahdollista. Riittävä palautuminen parantaa sekä työn laatua, että työssä jaksamista, kun taas liiallinen kuormitus johtaa pahimmassa tapauksessa jopa rankkaan työuupumukseen, jolla on monia negatiivisia vaikutuksia ja niistä toipuminen voi viedä kauankin, jos tilanne pääsee pahaksi. Kirsi päättää kiinnittää huomioita työn tauotukseen ja osallistua  taas työkavereiden seurassa ruoka- ja kahvitauoille . Hän myös pyrkii paremmin pitämään kiinni järkevistä työajoista ja jättää avaamatta tietokone vielä illalla sängyssäkin.

YOU etälenkit apuna riittävään palautumiseen ja rutiineista huolehtimiseenAika nopsaan Kirsi huomaan, että paremmista rutiineista ja riittävästä palautumisesta huolehtiminen on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Kirsi on onnistunut osallistumaan enemmän esimerkiksi työporukan kahvitauoille, mutta huomaa silloinkin usein pohtivansa enemmän työasioita, kuin meneillään olevaa keskustelua. Hän tekee edelleen pitkiä työpäiviä ja pienetkin tauot unohtuvat hyvin herkästi pitää, kun työt vievät mukanaan.

Eräänä päivänä kahvitauolla yksi Kirsin työkavereista kertoo kuulleensa palvelusta YOU etälenkit. Työkaveri kertoo, että palvelu tarjoaa kuulemma etälenkkejä myös yrityksille ja että ne on rakennettu nimenomaan auttamaan työyhteisöä palautumaan paremmin, tukemaan uusien parempien rutiinien omaksumista ja lisäämään osaamista mielen, kehon ja työyhteisön hyvinvointiin vaikuttavista asioista. 

”Eikö kuulostakin mielenkiintoiselta?” työkaveri kysyy. Kirsi käy tutustumassa palveluun tarkemmin ja toteaa, että se vaikuttaa juuri sellaiselta, mitä hän tähän hätään voisi tarvita. Etälenkkeilyn hyödyiksi mainituista asioista moni osuu Kirsin omakohtaisiin kokemuksiin ja Kirsi epäilee, ettei ole myöskään ainoa, joka heidän työporukassaan samojen haasteiden kanssa kamppailee. Siksi hän päättääkin ehdottaa muille, että he lähtisivät porukalla kokeilemaan etälenkkeilyä.