YOU Etälenkit - Taukoja, jotka tulee pidettyä

SÄÄNNÖLLISET

YOU Etälenkit™

Taukoja, jotka tulee pidettyä.

Rutiineja, joista on helppo pitää kiinni.

Lenkkejä, jotka tulee tehtyä.

YOU Etälenkit - Taukoja, jotka tulee pidettyä
Yhdessä Ovesta Ulos™ eli YOU auttaa säännöllisin, sisällöllisin ja ohjatuin etälenkein työyhteisöänne luomaan parempia rutiineja, lisäämään palautumista, yhteisöllisyyttä ja työkykyä sekä omaksumaan uusia asioita. Palvelumme ytimessä ovat ulkoilun ja kävelyn tuottamat hyödyt, joita rikastetaan oppia ja oivalluksia tarjoavilla tieto- ja harjoitesisällöillä. YOU:n etälenkittäjä liikkuu aina ryhmän mukana jakaen hyvinvointia lisäävää tietoa ja vinkkejä sekä ohjaten etälenkin teemaa tukevia harjoitteita. Etälenkittäjä fasilitoi myös keskustelua ja vetää lenkin alussa lämmittelyn sekä lopussa venyttelyhetken. Ryhmäpuhelun, Zoomin tai Teamsin kautta kokoontuvilla, ohjatuilla etälenkeillä edistämme kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä parannamme työyhteisötaitoja. Jokainen liikkuu omassa ympäristössään ja omaa vauhtiaan saaden silti ryhmän tuen ja kannustuksen.

YOU Etälenkit™ kulkee arjessa rinnalla pitäen huolta ihmisistänne.

SÄÄNNÖLLISET

YOU Etälenkit™

Taukoja, jotka tulee pidettyä. Lenkkejä, jotka tulee tehtyä. Rutiineja, joista on helppo pitää kiinni.

YOU Etälenkit - Taukoja, jotka tulee pidettyä

Yhdessä Ovesta Ulos™ eli YOU auttaa säännöllisin, sisällöllisin ja ohjatuin etälenkein työyhteisöänne luomaan parempia rutiineja, lisäämään palautumista, yhteisöllisyyttä ja työkykyä sekä omaksumaan uusia asioita. Palvelumme ytimessä ovat ulkoilun ja kävelyn tuottamat hyödyt, joita rikastetaan oppia ja oivalluksia tarjoavilla tieto- ja harjoitesisällöillä. YOU:n etälenkittäjä liikkuu aina ryhmän mukana jakaen hyvinvointia lisäävää tietoa ja vinkkejä sekä ohjaten etälenkin teemaa tukevia harjoitteita. Etälenkittäjä fasilitoi myös keskustelua ja vetää lenkin alussa lämmittelyn sekä lopussa venyttelyhetken. Ryhmäpuhelun, Zoomin tai Teamsin kautta kokoontuvilla, ohjatuilla etälenkeillä edistämme kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä parannamme työyhteisötaitoja. Jokainen liikkuu omassa ympäristössään ja omaa vauhtiaan saaden silti ryhmän tuen ja kannustuksen. YOU Etälenkit™ kulkee arjessa rinnallanne pitäen huolta ihmisistänne.

KONKREETTISTA JA KOKONAISVALTAISTA HYVINVOINTIA

Mieli vaikuttaa kehoon ja päinvastoin. Työ vaikuttaa henkilökohtaiseen elämään ja päinvastoin. Hyvinvointia ja työkykyä kannattaa vaalia joka päivä konkreettisin toimin, jotta tehokkuus ja tuottavuus säilyvät ja lisääntyvät kestävällä tavalla.

YOU Etälenkit™ huomioivat ihmisen kokonaisuutena. Kuukausittain vaihtuvissa teemoissa kehitetään kehon ja mielen hyvinvointia sekä työyhteisötaitoja.

PALAUTUMISTA

Yhteiskuntamme sekä työelämä ovat muuttuneet. Ihmiset tarvitsevat aiempaa enemmän tukea arjessa ja työssä jaksamiseen. Terve suhde kuormituksen ja palautumisen välillä on tärkeää, sillä työuupumus aiheuttaa monenlaisia haittavaikutuksia.

YOU Etälenkit™ tauottavat työtä ja antavat eväitä säännölliseen, aktiiviseen ja riittävään palautumiseen. Etälenkeillä ei vain neuvota miten toimia, vaan autetaan omaksumaan asioita käytäntöön.

UUSIA TAPOJA TUKEA TYÖKYKYÄ TYÖN MUUTTUESSA

Siirtyessämme yhä suuremmassa määrin etätyöhön, tarvitaan uusia yhteisöllisyyttä sekä arjen rytmitystä tukevia toimintamalleja. Psykologinen turvallisuus, kuulluksi tuleminen, itsestä huolehtimiseen kannustaminen sekä toimivat rutiinit auttavat voimaan paremmin ja ehkäisevät työuupumusta.
s

YOU Etälenkit™ tarjoavat rentoa vuorovaikutusta positiivisessa, kannustavassa ja turvallisessa ympäristössä. Ne motivoivat sinua ja työyhteisöäsi liikkumaan ja ylläpitämään parempia rutiineja.

ETÄLENKIT TARPEIDENNE MUKAAN

Valitkaa teille parhaiten sopivat vaihtoehdot

Etälenkillä päivä energisesti käyntiin

1. MILLAISISSA RYHMISSÄ?

A. PIENRYHMISSÄPienryhmissä tehtävät etälenkit ovat vuorovaikutteisia ihmisten välisiä kohtaamisia. Ohjatun sisällön lisäksi ne mahdollistavat kokemusten ja kuulumisten jakamisen, ryhmä tarjoaa kannustusta ja vinkkejä sekä vahvistaa yhteishenkeä.Yhden ryhmän maksimikoko on 5 etälenkkeilijää, jotta vuorovaikutteisuus ja aktiivinen osallistuminen ovat mahdollisia. Pienryhmät kokoontuvat ryhmäpuhelun välityksellä, joten osallistujan tarvitsee ainoastaan vastata etälenkittäjämme soittamaan puheluun ja olla valmiina lähtemään ulos. Etälenkkeilijä tarvitsee vain puhelimen sekä mikrofonikuulokkeet, me toimitamme mikrofonille tuulisuojan taustatuulen häiriöitä poistamaan. Pienryhmän osallistujat voidaan pitää aina vähintään yhden teeman ajan samana tai ne voivat vaihtua vaikka joka kerta. Samassa ryhmässä olevien henkilöiden ei välttämättä tarvitse tuntea toisiaan etukäteen. Isompien työnantajien ryhmiin voi osallistua halutessaan myös täysin anonyyminä eri puolilta Suomea.

B. SUUREMMISSA RYHMISSÄSuuremmissa ryhmissä etälenkkeiltäessä ryhmän jäsenten välinen vuorovaikutus jää pois, mutta etälenkin muut elementit ovat samat eli etälenkkeilyn monipuoliset hyödyt toteutuvat pitkälti myös näissä. Toteutus tapahtuu Zoomin tai Teamsin välityksellä eli etälenkkeilijöiden kannattaa asentaa puhelimelleen kyseinen sovellus ja liittyä sen kautta itsensä mukaan tapahtumaan aina etälenkin alkaessa.

Etälenkillä päivä energisesti käyntiin

2. KUINKA MONTA KERTAA VIIKOSSA?

Etälenkeillemme voitte osallistua kerran, kaksi tai kolme kertaa viikossa. Kerran viikossa etälenkkeilevillä teemat ovat neljän etälenkin mittaisia. Mikäli jotain teemaa halutaan kuitenkin käsitellä enemmän, niin se voi olla aiheena kahden kuukauden eli 8 etälenkin ajan. Kaksi kertaa viikossa etälenkkeilevillä kukin teema sisältää 8 etälenkkiä eli kutakin teemaa ehditään käsittelemään laajemmin. Kolme kertaa viikossa kokoontuvien ryhmien kanssa viikon kolmannella etälenkillä kerrataan edellisten etälenkkien asioita ja syvennetään keskustelua aiheista. Viikon kolmannella lenkillä on myös enemmän tilaa vapaalle keskustelulle. Etälenkittäjämme huolehtii keskustelun etenemisestä ja tarpeen mukaan syöttää myös keskustelunaiheita.

Etälenkkeilyryhmät voi koota työtehtävittäin, tiimeittäin tai jollain muulla ihmisiä yhdistävällä tavalla

3. MIHIN AIKAAN PÄIVÄSTÄ?

Etälenkit ovat erinomainen tapa laittaa päivä käyntiin energisesti. Niillä voitte tehokkaasti tauottaa työpäivää aktiivisesti palautuen ja saada lisää voimia loppupäivän työskentelyyn. Etälenkit toimivat myös mainioina siirtyminä työstä vapaa-ajalle.

Etälenkkeilyryhmät voi koota työtehtävittäin, tiimeittäin tai jollain muulla ihmisiä yhdistävällä tavalla

VAKIOPIENRYHMÄT

Kun halutaan tarjota vahvempaa ryhmän tukea ja ryhmäytymisen myötä syvällisempiä keskusteluja teemojen aiheista. Vakiopienryhmissä osallistujat pysyvät aina vähintään yhden teeman ajan samoina. Ryhmät voitte koota ihan satunnaisesti tai jollain ihmisiä yhdistävällä tavalla. Työtehtävittäin, tiimeittäin tai vaikka projekteittain ryhmiä muodostamalla tarjoutuu mahdollisuus vahvistaa kyseisen ryhmän yhteistyötä. Isommissa yrityksissä pienryhmiin on mahdollista osallistua myös anonyyminä, jolloin voidaan koota esimerkiksi työuupumusriskin alla olevista vertaistukiryhmä. Kynnys jakaa asioita on matalampi, kun mukana voi olla nimimerkillä.

ETÄLENKKI KERRAN VIIKOSSA

700€/kk/ryhmä
Ohjattu, sisällöllinen etälenkki 45min
Yhteen etälenkkeilyryhmään mahtuu mukaan aina maksimissaan 5 osallistujaa
Ei sovellusasennuksia
Toteutus ryhmäpuhelulla - osallistujat tarvitsevat vain puhelimen ja ehjät mikrofonikuulokkeet
+ Alkumaksu 25€/ uusi etälenkkeilijä sisältäen 2 mikrofonin tuulisuojaa kotiin postitettuna

ETÄLENKKI KAHDESTI VIIKOSSA

1300€/kk/ryhmä
Ohjattu, sisällöllinen etälenkki 45min
Yhteen etälenkkeilyryhmään mahtuu mukaan aina maksimissaan 5 osallistujaa
Ei sovellusasennuksia
Toteutus ryhmäpuhelulla - osallistujat tarvitsevat vain puhelimen ja ehjät mikrofonikuulokkeet
+ Alkumaksu 25€/ uusi etälenkkeilijä sisältäen 2 mikrofonin tuulisuojaa kotiin postitettuna

ETÄLENKKI KOLMESTI VIIKOSSA

1800€/kk/ryhmä
Ohjattu, sisällöllinen etälenkki 45min
Yhteen etälenkkeilyryhmään mahtuu mukaan aina maksimissaan 5 osallistujaa
Ei sovellusasennuksia
Toteutus ryhmäpuhelulla - osallistujat tarvitsevat vain puhelimen ja ehjät mikrofonikuulokkeet
+ Alkumaksu 25€/ uusi etälenkkeilijä sisältäen 2 mikrofonin tuulisuojaa kotiin postitettuna
Näin homma toimii
Ekstraa
ETÄLENKKIEN SISÄLTÖ

VIIKOITTAIN ILMOITTAUDUTTAVAT PIENRYHMÄT

Kun halutaan tarjota etälenkkiaikatauluihin joustavuutta, edistää suuremman joukon yhteisöllisyyttä tai tutustuttaa enemmän ihmisiä toisiinsa.Organisaation etälenkkeilijöille on viikottain tarjolla tietty määrä ajankohtia, jolloin voivat lähteä etälenkille. Etälenkkeilijät voivat valita, että minä ajankohtana milläkin viikolla etälenkkeilevät ja paikat etälenkkiryhmissä täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset tehdään YOU:n tarjoamaan ilmoittautumisjärjestelmään. Tämä etälenkkeilymalli tarjoaa enemmän joustavuutta etälenkkien yhteensovittamiseen muiden menojen kanssa sekä mahdollisuuden tavata ja tutustua isompaan joukkoon työkavereita.

ETÄLENKKI KERRAN VIIKOSSA

2100€/kknoin 15 etälenkkeilijää
Ohjattu, sisällöllinen etälenkki 45min
Etälenkkeilijöille tarjolla kolme ryhmää eri ajankohtina
Etälenkkeilijät ilmoittautuvat viikoittain haluamalleen etälenkille
Yhteen etälenkkeilyryhmään mahtuu mukaan aina maksimissaan 5 osallistujaa
Ei sovellusasennuksia
Toteutus ryhmäpuhelulla - osallistujat tarvitsevat vain puhelimen ja ehjät mikrofonikuulokkeet
+ Alkumaksu 25€/ uusi etälenkkeilijä sisältäen 2 mikrofonin tuulisuojaa kotiin postitettuna

ETÄLENKKI KAHDESTI VIIKOSSA

3900€/kknoin 15 etälenkkeilijää
Ohjattu, sisällöllinen etälenkki 45min
Etälenkkeilijöille tarjolla viikon ensimmäiselle sekä toiselle etälenkille kolme ryhmää eri ajankohtina
Etälenkkeilijät ilmoittautuvat haluamilleen etälenkeille ilmoittautumisjärjestelmämme kautta
Yhteen etälenkkeilyryhmään mahtuu mukaan aina maksimissaan 5 osallistujaa
Ei sovellusasennuksia
Toteutus ryhmäpuhelulla - osallistujat tarvitsevat vain puhelimen ja ehjät mikrofonikuulokkeet
+ Alkumaksu 25€/ uusi etälenkkeilijä sisältäen 2 mikrofonin tuulisuojaa kotiin postitettuna
Näin homma toimii
Ekstraa
ETÄLENKKIEN SISÄLTÖ

SÄÄNNÖLLISET SUUREMMAN RYHMÄN ETÄLENKIT

Kun pääpaino on liikkumisen ja palautumisen tukemisessa sekä hyvinvointiosaamisen lisäämisessä. Ryhmän ollessa suurempi, mahdollisuudet vuorovaikutuksellisuudelle vähenevät. Nämä etälenkit toimivatkin parhaiten niillä, jotka eivät kaipaa etälenkeiltä niinkään sosiaalisuutta tai ryhmän tukea, vaan mahdollisuutta rauhoittua tai kehittää itseään samalla kuin liikkuu. Säännölliset suuremman ryhmän etälenkit toimivat hyvin joko työpäivän keskellä puolen tunnin palautumistaukoina lisäten jaksamista loppupäivään tai ne voivat olla osa pidempää lenkkiä työpäivän ulkopuolella.

ETÄLENKKI KERRAN VIIKOSSA

Maks. 15 etälenkkeilijää
1000€/kk
Ohjattu sisällöllinen etälenkki 30min
Toteutus Zoomin tai Teamsin avulla
Ei sisällä mikrofonin tuulisuojia

ETÄLENKKI KAHDESTI VIIKOSSA

Maks. 15 etälenkkeilijää
1750€/kk
Ohjattu sisällöllinen etälenkki 30min
Toteutus Zoomin tai Teamsin avulla
Ei sisällä mikrofonin tuulisuojia

ETÄLENKKI KERRAN VIIKOSSA

16-50 etälenkkeilijää
1500€/kk
Ohjattu sisällöllinen etälenkki 30min
Toteutus Zoomin tai Teamsin avulla
Ei sisällä mikrofonin tuulisuojia

ETÄLENKKI KAHDESTI VIIKOSSA

16-50 etälenkkeilijää
2500€/kk
Ohjattu sisällöllinen etälenkki 30min
Toteutus Zoomin tai Teamsin avulla
Ei sisällä mikrofonin tuulisuojia
Näin homma toimii
Ekstraa
ETÄLENKKIEN SISÄLTÖ

ETÄLENKKEILIJÖIDEN KERTOMAA