YOU Etälenkit - Taukoja, jotka tulee pidettyä

UUDENLAINEN, ILOINEN JA INNOSTAVA

YOU Etälenkkitapahtuma™

Hyvinvointihetki töiden lomaan tai osaksi laajempaa henkilöstötapahtumaa

Etälenkkeillen lisää hyvinvointia ja työkykyä
YOU Etälenkit - Taukoja, jotka tulee pidettyä

YOU Etälenkkitapahtuma™ voidaan toteuttaa webinaarin ja etälenkin yhdistelmänä, pienryhmissä toteutettuina vuorovaikutuksellisina etälenkkeinä tai isomman porukan yhteisenä etälenkkinä. Etälenkeillä jokainen liikkuu omaa vauhtiaan haluamassaan ympäristössä, mutta silti liikutaan yhdessä. Etälenkit toteutetaan joko ryhmäpuheluin, Zoomilla tai Teamsillä.

YOU Etälenkkitapahtumassa yhdistyy mielen ja kehon hyvä olo. Vuorovaikutuksellisissa pienryhmissä etälenkki tarjoaa myös iloisen hetken ajatusten ja kokemusten vaihdolle tuttujen tai vähän tuntemattomampienkin työkavereiden kanssa ja tilaisuuden rentoon yhdessäoloon. Omatahtisen liikkumisen ohessa etälenkittäjämme jakaa tietoa valitusta teemasta ja ohjaa erilaisia siihen liittyviä harjoitteita. Etälenkkien perusrakenteeseen kuuluu myös ohjattu alkulämmittely sekä loppuvenyttely.

UUDENLAINEN, ILOINEN JA INNOSTAVA

YOU Etälenkkitapahtuma™

Hyvinvointihetki töiden lomaan tai osaksi laajempaa henkilöstötapahtumaa

YOU Etälenkit - Taukoja, jotka tulee pidettyä
Etälenkkeillen lisää hyvinvointia ja työkykyä


YOU Etälenkkitapahtuma™ voidaan toteuttaa

WEBINAARIN JA ETÄLENKIN YHDISTELMÄNÄ,

PIENRYHMISSÄ TOTEUTETTUINA VUOROVAIKUTUKSELLISINA ETÄLENKKEINÄ

tai ISOMMAN PORUKAN YHTEISENÄ ETÄLENKKINÄ.

Etälenkeillä jokainen liikkuu omaa vauhtiaan haluamassaan ympäristössä, mutta silti liikutaan yhdessä. Etälenkit toteutetaan joko ryhmäpuheluin, Zoomilla tai Teamsillä.

YOU Etälenkkitapahtumassa yhdistyy mielen ja kehon hyvä olo. Vuorovaikutuksellisissa pienryhmissä etälenkki tarjoaa myös iloisen hetken ajatusten ja kokemusten vaihdolle tuttujen tai vähän tuntemattomampienkin työkavereiden kanssa ja tilaisuuden rentoon yhdessäoloon. Omatahtisen liikkumisen ohessa etälenkittäjämme jakaa tietoa valitusta teemasta ja ohjaa erilaisia siihen liittyviä harjoitteita. Etälenkkien perusrakenteeseen kuuluu myös ohjattu alkulämmittely sekä loppuvenyttely.

ETÄLENKKITAPAHTUMA

Etälenkit on helppo sovittaa kalenteriin.

1. TAPAHTUMA-
VAIHTOEHDOT

1. TAPAHTUMAVAIHTOEHDOT

Webinaari tarjoaa tietoa valitsemastanne teemasta ja pohjustaa pienryhmissä tehtävää etälenkiä, joka vie asioita käytäntöön. Etälenkit voidaan toteuttaa heti webinaarin perään tai hajauttaa useampaan ajankohtaan, jolloin ihmisten on helpompi niitä myös sovittaa omiin työkuvioihinsa.

Vuorovaikutuksellinen etälenkki toteutetaan ryhmäpuheluin, jolloin osallistujien tarvitsee vain vastata saapuvaan puheluun ja olla valmiina lähtemään ulos. Etälenkki sisältää sekä tieto-osuuksia, harjoitteita kuin keskusteluakin teemasta. Mukana alkulämmittely ja loppuvenyttely.

Vuorovaikutteinen etälenkki pienryhmissä sisältää sekä tieto-osuuksia, harjoitteita kuin keskusteluakin teemasta. Mukana alkulämmittely ja loppuvenyttely.

Toteutus ryhmäpuheluin, joten osallistujien tarvitsee vain vastata saapuvaan puheluun ja olla valmiina lähtemään ulos.

Etälenkille lähdetään isommassa porukassa ja toteutus tapahtuu Zoomin tai Teamsin kautta.

Etälenkillä vetreytetään kehoa ohjatusti yhdessä, kuullaan mielenkiintoista tietoa valitusta aiheesta ja tehdään mielen harjoitteita etälenkittäjän ohjaamana. Etälenkin lopussa vielä venytellään etälenkittäjän ohjeistamana.

Etälenkit on helppo sovittaa kalenteriin.

2. ERILAISET SISÄLTÖTEEMAT

Webinaari + etälenkki -yhdistelmän teemaksi voitte valita Polkuja palautumiseen tai Hyvinvointia luonnosta.

Päätyessänne pelkkään etälenkkiin on sisältövaihtoehtoina edellisten lisäksi Ilo energisoi, Onnistumiset esiin, Positiivisen ajattelun voima sekä Erilaisuus tuo mahdollisuuksia.

Etälenkit on helppo sovittaa kalenteriin.

3. TAPAHTUMAN KESTO

Webinaarin pituudeksi voitte valita 45 tai 60 minuuttia.
Etälenkin pituudeksi suosittelemme 45 tai 60 minuuttia.

Etälenkki voidaan toteuttaa heti webinaarin perään tai tarjota useampia ajankohtavaihtoehtoja etälenkille.

YOU

ESIMERKKEJÄ ERILAISISTA ETÄLENKKITAPAHTUMISTA

Klikkaa linkistä suoraan kiinnostavimpaan tai selaa alaspäin.

ETÄLENKKIEN SISÄLTÖ

WEBINAARI + VUOROVAIKUTTEINEN ETÄLENKKI

Kun halutaan tarjota laajempi tietopaketti tietystä teemasta.

Webinaari keskittyy tiedon lisäämiseen teemasta ja etälenkillä siihen liitetään konkretiaa ja annetaan käytännön työkaluja. Suositus on, että osallistuja osallistuu ensin webinaariin ja sen jälkeen etälenkille, mutta kokonaisuus on rakennettu niin, että osallistujan on mahdollista osallistua myös vain jompaan kumpaan osioon.

ERÄÄN TOTEUTUKSEN KUVAUS: Asiakkaamme halusi piristää työntekijöitään keskellä pimeää syksyä hyvinvointitapahtumalla yhden ihan tavallisen työpäivän aloituksena. Teemaksi valikoitui kaikille tärkeä ja aina ajankohtainen aihe eli palautuminen. Polkuja palautumiseen -webinaari tarjosi tietoa palautumisesta eri näköulmista ja työuupumuksen kokemusasiantuntijan kokemukset vahvistivat entisestään sanomaa palautumisesta huolehtimisen tärkeydestä. Webinaarin jälkeen osallistujat lähtivät pienryhmissä etälenkille ja pääsivät palautumisessa tukevien harjoitteiden ohessa pohtimaan omaa palautumistaan. Keskustelu aiheesta oli vilkasta ja webinaari + vuorovaikutteinen etälenkki toimivat selkeästi loistavana herättäjänä aiheen tärkeyteen ja ovenavaajana syvempään työstöön.

WEBINAARI + ETÄLENKKI

30 etälenkkeilijää
1800€
Webinaari (45 tai 60min)
Ohjattu sisällöllinen etälenkki (45 tai 60 min)
Mikrofonin tuulisuojat osallistujille kotiin postitettuna
6 etälenkkiryhmää
Teemana "Polkuja palautumiseen" tai "Hyvinvointia luonnosta"
Etälenkin toteutus ryhmäpuhelulla - osallistujat tarvitsevat vain puhelimen ja ehjät mikrofonikuulokkeet
- Hinta 60€/osallistuja -

WEBINAARI + ETÄLENKKI

100 etälenkkeilijää
4950€
Webinaari (45 tai 60min)
Ohjattu sisällöllinen etälenkki (45 tai 60 min)
Mikrofonin tuulisuojat osallistujille kotiin postitettuna
20 etälenkkiryhmää
Teemana "Polkuja palautumiseen" tai "Hyvinvointia luonnosta"
Etälenkin toteutus ryhmäpuhelulla - osallistujat tarvitsevat vain puhelimen ja ehjät mikrofonikuulokkeet
- Hinta 49,50€/osallistuja -
Näin homma toimii
Ekstraa
ETÄLENKKIEN SISÄLTÖ

VUOROVAIKUTTEINEN ETÄLENKKI

Kun halutaan tarjota hyväntuulinen virkistymishetki ja ihmisten välisiä kohtaamisia.

ERÄÄN TOTEUTUKSEN KUVAUS: Asiakkaamme järjesti päivän kestäneen etäkokouksen ympäri Suomea asuville toimijoilleen. Päivän päätteeksi kokoukseen osallistuneet lähtivät rentoutumaan ja virkistäytymään etälenkille, jonka teemana oli ilo. Etälenkittäjiemme vetämissä pienryhmissä keskustelu oli vilkasta ja nauru herkässä.

ETÄLENKKI PIENRYHMISSÄ

15 etälenkkeilijää
720€
Ohjattu sisällöllinen etälenkki (45 tai 60min)
3 etälenkkiryhmää
Mikrofonin tuulisuojat osallistujille kotiin postitettuna
Toteutus ryhmäpuhelulla - osallistujat tarvitsevat vain puhelimen ja ehjät mikrofonikuulokkeet
Ei sovellusasennuksia
Teemavaihtoehtoina Polkuja palautumiseen, Hyvinvointia luonnosta, Ilo energisoi, Onnistumiset esiin tai Positiivisen ajattelun voima
- Hinta 48€/osallistuja -

ETÄLENKKI PIENRYHMISSÄ

50 etälenkkeilijää
2200€
Ohjattu sisällöllinen etälenkki (45 tai 60min)
10 etälenkkiryhmää
Mikrofonin tuulisuojat osallistujille kotiin postitettuna
Toteutus ryhmäpuhelulla - osallistujat tarvitsevat vain puhelimen ja ehjät mikrofonikuulokkeet
Ei sovellusasennuksia
Teemavaihtoehtoina Polkuja palautumiseen, Hyvinvointia luonnosta, Ilo energisoi, Onnistumiset esiin tai Positiivisen ajattelun voima
- Hinta 44€/osallistuja -
Näin homma toimii
Ekstraa
ETÄLENKKIEN SISÄLTÖ

ISON RYHMÄN ETÄLENKKI

Kun halutaan koota isompi joukko ihmisiä yhteen.

Ryhmän koon kasvaessa mahdollisuudet vuorovaikutuksellisuuteen vähenevät, mutta YOU:n etälenkittäjän pitämään osuuteen on mahdollista yhdistää esimerkiksi organisaationne edustajan/edustajien tervehdys.

ERÄÄN TOTEUTUKSEN KUVAUS: Asiakkaamme halusi vahvistaa organisaatiossaan tunnetta, että ollaan yhdessä, vaikka ollaankin etänä ja järjesti reilun 40 hengen organisaatiolleen etälenkin, jossa keskityttiin onnistumisten esiinnostamiseen ja kiitoksiin. Etälenkittäjämme ohjasi eri puolilla Suomea liikkuville osallistjille alkulämmittelyn, johdatti näiden ajatukset onnistumisiin ja kertoi niiden huomioimisen merkityksestä. Etälenkittäjämme auttoi osallistujia palauttamaan mieleen omia onnistumisiaan ja analysoimaan niitä, mikä toimi mainoina johdantona organisaation sisäiseen osuuteen, jossa esimiehet pitivät jokainen vuorollaan lyhyen puheenvuoron nostaen esiin oman tiiminsä onnistumisia ja esittäen arvokkaita kiitoksia.

ISON RYHMÄN ETÄLENKKI

6-20 etälenkkeilijää
400€
Ohjattu sisällöllinen etälenkki (45 tai 60min)
Toteutus Zoomin tai Teamsin avulla
Teemavaihtoehtoina Polkuja palautumiseen, Hyvinvointia luonnosta, Ilo energisoi, Onnistumiset esiin tai Positiivisen ajattelun voima
Ei sisällä mikrofonin tuulisuojia
- Hinta alk.20€/osallistuja -

ISON RYHMÄN ETÄLENKKI

21-50 etälenkkeilijää
750€
Ohjattu sisällöllinen etälenkki (45 tai 60min)
Toteutus Zoomin tai Teamsin avulla
Teemavaihtoehtoina Polkuja palautumiseen, Hyvinvointia luonnosta, Ilo energisoi, Onnistumiset esiin tai Positiivisen ajattelun voima
Ei sisällä mikrofonin tuulisuojia
- Hinta alk. 15€/osallistuja -

ISON RYHMÄN ETÄLENKKI

51-100 etälenkkeilijää
1050€
Ohjattu sisällöllinen etälenkki (45 tai 60min)
Toteutus Zoomin tai Teamsin avulla
Teemavaihtoehtoina Polkuja palautumiseen, Hyvinvointia luonnosta, Ilo energisoi, Onnistumiset esiin tai Positiivisen ajattelun voima
Ei sisällä mikrofonin tuulisuojia
- Hinta alk. 10,50€/osallistuja -
Näin homma toimii
Ekstraa
ETÄLENKKIEN SISÄLTÖ
Venyttelyohjeet

JOUSTAVUUTTA SEKÄ OSALLISTUMISEEN ETTÄ OSALLISTUJAAN

Suosittelemme tapahtumaan osallistuville vahvasti lähtöä ulos virkistymään ja nauttimaan samalla myös luonnon hyvää tekevistä vaikutuksista. Tapahtumaan on kuitenkin mahdollista osallistua myös sisätiloissa keskittyen kehon huoltoon pitkin, rauhallisin venyttelyin. Tarjoamme osallistujille ohjeet venyttelyyn.
Image

STARTTI LIIKKUVAMMILLE PALAVERIKÄYTÄNNÖILLE?

Yhteinen etälenkki voi toimia myös uuden terveellisen toimintatavan herättäjänä innostaen yhdistämään liikumisen ja työasioiden edistämisen.

OTA YHTEYTTÄ JA VARATAAN TEILLE ETÄLENKKEILYPÄIVÄ

Soita 040 575 3629, meilaa info@yhdessaovestaulos.fi tai lähetä viesti alla olevalla lomakkeella ja jutellaan lisää.

ETÄLENKKIEN SISÄLTÖ

ETÄLENKKEILIJÖIDEN KERTOMAA